Info Prawne

FOTOGRAFIE:

Wszystkie zdjęcia użyte tutaj są wykonane przeze mnie osobiście lub pobrane z banków zdjęć na licencji CC (bezpłatne do wykorzystania niekomercyjnego). Nie zezwalam na jakiekolwiek użycie ich dalej, modyfikacje w dowolnej formie, bez mojej pisemnej zgody.

W przeciwnym przypadku zostanie to potraktowanie jako kradzież własności intelektualnej, a osoba dopuszczająca się takiego czynu pociągnięta zostanie do odpowiedzialności w maksymalnym określonym przez prawo wymiarze.